page_banner
page_banner
page_banner
page_banner
page_banner

ການບໍລິການ

ການບໍລິການ

MOLDIE ໃຫ້ບໍລິການອອກແບບສ່ວນ, ການສ້າງຕົ້ນແບບ, ການອອກແບບແມ່ພິມ, ການຜະລິດແມ່ພິມ ແລະການບໍລິການການຜະລິດຂະໜາດໃຫຍ່.ພວກເຮົາກໍາລັງຮ່ວມມືກັບລູກຄ້າຈໍານວນຫຼາຍໃນທົ່ວໂລກແລະມີຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບອຸດສາຫະກໍາ mold, ປະສົບການຂອງພວກເຮົາຕັ້ງແຕ່ການອອກແບບທີ່ງ່າຍດາຍຈົນເຖິງພາກສ່ວນດ້ານວິຊາການທີ່ທ້າທາຍ.

ການຜະລິດແມ່ພິມ

ການສີດພາດສະຕິກ

ບໍລິການອອກແບບ

ຕົ້ນແບບ